Opiskelu, kurssit, hinnat

Järjestämme monia erilaisia koulutuksia moniin eri tarkoituksiin. Jos allaolevasta listasta ei löydy tarkoituksiisi soveltuvaa kurssia, ota meihin yhteyttä. Järjestämme tilauskoulutusta hyvin laajalla skaalalla, ja voimme myös räätälöidä valmiin koulutusohjelman erilaisiin tarpeisiin.

Videoalan ammattiin tähtäävä tutkinto

Kiinnostaako liikkuva kuva? Tule koulutukseemme, jossa opit suunnittelemaan, valmistamaan ja editoimaan videokuvaa digitaalisessa muodossa. Opit käsittelemään erilaisia kuvaukseen tarvittavia välineitä sekä videoimaan erilaisia tilanteita ja tapahtumia. Opit myös jälkikäsittelemään kuvaa ja ääntä sekä syvennyt valaistuksen saloihin.

Videoalan ammattiin tähtäävä tutkinto tuo sinulle tietoja ja taitoja, joita voit hyödyntää joko kuvausharrastuksessa tai ammattimaisessa toiminnassa esimerkiksi televisiossa, tuotantoyhtiössä tai nettipalveluissa. Videoalan perusteet sopivat myös esimerkiksi kirjoittavalle toimittajalle, jonka työnkuva laajenee myös videoinnin puolelle. Tänä päivänä useissa nettilehdissä on kirjoitetun ja kuvitetun jutun lisäksi myös videoa. Tämä asettaa omat haasteensa varsinkin vanhan koulukunnan toimittajille.

Media-assistentin tutkintoon tähtäävä koulutus

Media-assistentin tutkinto on monipuolinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia useissa tehtävissä median eri puolilla. Opit käsittelemään kuvia, päivittämään internetiä, verkkokirjoittamaan, editoimaan elävää kuvaa sekä paljon muuta.

Media-assistentit työllistyvät mitä moninaisempiin ammatteihin ja myös muihin kuin avustaviin tehtäviin. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon liittyy paljon työharjoittelua alan eri yrityksissä. Hyvien yritysverkostojen vuoksi koulutus onkin mainio väylä luoda kontakteja tuleviin työnantajiin.

Kirjoittajakoulutus

Haaveiletko urasta kirjoittajana? Tule koulutukseemme, joka antaa sinulle valmiudet toimia muun muassa copywriterinä, käsikirjoittajana, sisällöntuottajana tai toimittajana. Koulutukseen valitaan opiskelijat hakutöiden perusteella.

Kirjoittajakoulutus pitää sisällään kielenhuoltoa, tekstityöpajoja, luovaa kirjoittamista, teknistä kirjoittamista sekä lehtikirjoittamista. Koulutuksen avulla pääset syventämään kielellistä ymmärrystäsi sekä hiomaan kielioppitaitojasi. Lisäksi tutustutaan kirjoittamisen eri osa-alueisiin – niin kaupalliseen kirjoittamiseen kuin luovaan kirjoittamiseenkin.

Opiskelijat oppivat luomaan tehokkaita markkinointiviestejä ja suuntaamaan tekstit oikealle kohdeyleisölle. Lisäksi kurssilla paneudutaan verkkoon kirjoitetun tekstin erityisominaisuuksiin ja vaatimuksiin.

Markkinointiviestinnän perusteet

Tässä koulutuksessa perehdytään markkinointiin ja mainontaan, painopisteen ollessa tuotemarkkinoinnissa. Koulutukseen osallistujat saavat hyvän käsityksen markkinointiviestinnän eri osa-alueista, ja he oppivat hallitsemaan markkinoinnin kokonaisuuksia. Koulutus pitää sisällään projektinhallintaa, markkinointiviestinnän käsitteitä ja käytännön toimenpiteitä.

Koulutuksen avulla opiskelijat oppivat brändin rakentamisen perusteet sekä sekä ymmärrystä markkinoiden kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Lisäksi kurssilla paneudutaan syventämään käsitystä tehokkaasta markkinointiviestinnästä sosiaalisessa mediassa sekä mainonnan keinoin.

Lisäksi koulutuksessa opitaan laatimaan tehokas markkinointisuunnitelma sekä hallitsemaan suunnitelman seurantaan kehitettyä järjestelmää. Koulutuksen aikana tulevat tutuiksi kaikki markkinointiviestinnän muodot ja keinot.

Opiskelumuodot

Kaikki koulutukset on järjestetty monimuoto-opetuksena, ja niihin sisältyy sekä lähiopiskelua että itsenäisesti tapahtuvaa etäopiskelua. Opiskelijoilla on etäjaksojen aikana tukenaan verkko-oppimisympäristö sekä verkko-ohjaaja, joka auttaa pulmatilanteissa sekä ohjaa tehtävissä eteenpäin ja lisäksi antaa jatkuvaa palautetta opintojen sujumisesta.

Lähijaksot järjestetään Mediatalon toimitiloissa muutaman päivän pituisina jaksoina. Ulkopaikkakuntalaisille on järjestetty majoitusmahdollisuus Mediatalon lähistöllä sijaitsevista asuntoloista. Majoitus on maksullista.

Erityistä tukea vaativille opiskelijoille voidaan personoida oma, henkilökohtainen opintosuunnitelma. Esimerkiksi lukivaikeuksista kärsivät henkilöt voivat mahdollisesti suorittaa tenttimiset suullisesti. Myös muunlaiset oppimista vaikeuttavat esteet ja vammat otetaan opintosuunnitelmassa huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Kurssien hinnat

Kaikki yllämainitut kurssit maksavat 2300-3400 euroa + alv. Voit saada kursseihin avustusta työvoimatoimistosta, jos saat myönteisen päätöksen työllistymistä edistävän koulutuksen tukemisesta. Kurssimaksut voi maksaa useissa eri erissä, ja maksuaikataulu voidaan halutessa muokata joustavaksi.

Kurssimaksuihin kuuluu opetus, pääsy verkko-oppimisympäristöön sekä todistukset. Opiskelija vastaa itse opintomateriaalin kustannuksista sekä ruokailuista lähiopintojaksojen aikana.

Jos haluat kysyä lisää maksuista ja niiden suorittamisesta, ota yhteys koulutussihteeri Liisa Kirjavaiseen: liisa.kirjavainen@mediatalo.fi tai puhelimitse numeroon 09 7444 0982.