Opettajista

Mediatalon kouluttajina ja opettajina toimii pitkä joukko alan rautaisimpia ammattilaisia. Tutustu heihin lähemmin tällä sivulla!

Janne Pakarinen

Janne Pakarinen, kirjoittaminen ja av-suunnitelu

Janne toimii kouluttajana Mediatalon eri kirjoittamiskursseilla sekä markkinointiviestinnän kursseilla. Jannella on pitkä kokemus kirjoittamisesta: hän on toiminut toista vuosikymmentä toimittajana sekä sen jälkeen freelancer-pohjaisena mainoskirjoittajana. Janne on työskennellyt useissa eri mainostoimistoissa ja vastaanottanut monia mainonnan alan palkintoja. Jannen kynästä on peräisin usea suomalaisten mieliin iskostunut mainoslause, kuten esimerkiksi Miljoonamarketin ”Osta eurolla miljoona”.

Jannen painopisteitä koulutusessa on uusien ja raikkaitten ideoiden metsästys sekä kielellinen taituruus. Jannen opeissa kieliopi tulee tutuksi, mutta kielellä kikkailu ei mene koskaan sisällön ohi. Janne ottaa opiskelijat huomioon yksilöinä, ja on aina valmis antamaan rakentavaa palautetta teksteistä. Janne käyttää opetuksessaan paljon esimerkkejä käytännön elämästä, ja hänen tunneillaan kritisoidaan, ruoditaan ja analysoidaan viimeaikaisia esimerkkejä markkinoinnin ja mainonnan ihmeellisestä maailmasta.

Janne pitää kursseja myös journalistisesta kirjoittamisesta sekä toimittajan työhön perehdyttäviä kursseja. Jannen avulla monet aloittelevat kirjoittajat ovat saaneet tekstejään julkaistuiksi.

Mari Paasonen

Mari Paasonen, markkinoinnin suunnittelu ja projektinhallinta

Mari on pitkän linjan ammattilainen markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen parissa. Mari on toiminut markkinointipäällikkönä useissa eri yrityksissä ja hän on myös pyörittänyt omaa markkinointiviestinnän toimistoa. Marilla on näkemystä ja kokemusta monista eri tavoista löytää tuotteelle oikeat kohderyhmät sekä mahdollisimman tehokkaat väylät niiden saavuttamiseksi.

Mari opettaa Mediatalolla markkinoinnin suunnittelua ja kokonaisvaltaisen projektinhallinnan osa-alueita. Marin oppeja voi hyödyntää esimerkiksi yritysten sisäisissä mainostoimistoissa sekä markkinointiviestinnän suunnittelun eri vaiheissa. Lisäksi Marin vahvoihin alueisiin kuuluvat brändääminen, imagonhallinta, PR-toiminta sekä tuotelanseeraus.

Minna Jaappo

Minna Jaappo, kuvallinen viestintä

Minna Jaappo on yksi Suomen tunnetuimmista mainoskuvaajista. Hän on toiminut pitkään eri mainostoimistoissa sekä yksityisyrittäjänä, ja omaa erityisen menestyksekkään uran. Minna on palkittu useilla mainosalan palkinnoilla.

Minna opettaa Mediatalolla videokuvaamista, kuvakäsikirjoittamista, kuvankäsittelyä sekä videon jälkikäsittelyä. Minnan tunneilla käydään läpi kuvaamisen perusteita ja opetellaan kädestä pitäen kameratyöskentelyä. Lisäksi etätyöskentelynä käydään läpi suuri määrä mainosvideoita, joita analysoidaan eri tavoin. Minna syventää opiskelijoidensa käsitystä videon käytön eri osa-alueista sekä mahdollisuuksista hyödyntää kuvallista viestintää informaation siirtämisessä sekä kaupallisessa että journalistisessa tarkoituksessa.

Kuvankäsittelyn perusteiden lisäksi Minnan tunneilla käydään läpi värioppia sekä eri kuvankäsittelyyn tarkoitettuja ohjelmia. Minna voi tarvittaessa vetää koulutuksen myös graafisesta suunnittelusta sekä printtisuunnittelusta, ja lisäksi hänellä on kokemusta painoalalla työskentelystä.

Kipa Naatti

Kipa Naatti, sosiaalinen media, internet, sisällöntuotanto

Kipa Naatti on Mediatalon nettiguru. Hän ohjaa opiskelijat internetin syvyyksiin ja sieltä ulos, ja hänen avullaan opiskelijat oppivat käyttämään hyödykseen verkon kaikkia ulottuvuuksia. Sosiaalinen media on Kipa Naatin lempilapsi, ja hänen avullaan opiskelijat kykenevät hahmottamaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia sosiaalinen media tuo tullessaan sekä markkinointiin, mainontaan että journalismiin.

Kipa perehdyttää opiskelijat hakukonemarkkinointiin sekä sivujen optimointiin. Hänen tunneillaan käydään läpi tehokkaan ja toimivan sisällöntuotannon perusteita sekä etsitään keinoja parantaa sivujen näkyvyyttä eri hakukoneissa. Lisäksi syvennytään Facebookin, Instagramin, Twitterin sekä muiden sosiaalisen median työkalujen käyttömahdollisuuksiin sekä niiden hallintaan käytännön tilanteissa.

Kipa yhdistää tunneillaan tekstintuotantoa, kuvankäsittelyä sekä konseptisuunnittelua. Hänen johdollaan opiskelijat saavat hyvän perehdytyksen uusimpiin keinoihin levittää viestejä tehokkaasti yhteisöjen avulla sekä vastata tämän päivän haasteisiin vuorovaikutteisen markkinoinnin saralla. Kipa on erikoistunut myös intertissä tapahtuvaan sissimarkkinointiin sekä foorumien käyttämiseen viestinnän välineenä. Kipa on suosittu luennoitsija yrityksissä, ja hän tekee mielellään täsmäkoulutuksia yritysten erilaisiin markkinointitarpeisiin.